Къмпинг правила

7 Lakes Camping предоставя разнообразни ваканционни и развлекателни услуги. Мисията ни е да осигурим и предоставим приятно и безопасно пребиваване на гостите ни. Наша цел е предлагането на висококачествени услуги, затова създадохме изложения по-долу правилник, който автоматично се счита за приет от всеки прибиваващ на територията на къмпинга и чието спазване е задължително.

I. ПРИСТИГАНЕ И ЗАМИНАВАНЕ

1. При пристигане в къмпинга гостите трябва да попълнят регистрационен формуляр, в който посочват лични данни на всички лица, които ще пребивават в къмпинга, както и да покажат валиден документ за самоличност. С предоставянето на лични данни те дават съгласие за използването им (Общ регламент за защита на данните – ОРЗД) от страна на фирмата с цел завършване на регистрацията.
2. Гостите трябва да уведомят екипа на рецепция при пристигане и заминаване. Таксите за нощувка са обвързани с актуален ценоразпис на къмпинга и са дължими в пълен размер преди настаняване. Заплащането е само в български лева (BGN), посредством банкова карта, в брой или чрез банковпревод, когато се изисква авансово плащане.
3. Настаняването в къмпинга се извършва в рамките на работното време на рецепция от 09:00 до 19:00 часа. За настаняване извън тези часове е необходима предварителна уговорка със служителите на рецепция.
4. В момента на настаняване гостите имат възможност да изберат къмпинг терен от наличните и според предпочитаната категория. Нямаме практика да гарантираме настаняване на конкретни места.
5. Мястото за къмпингуване е на разположение за настаняване след 14:00 часа. Може да бъдете настанени по-рано, като това зависи от заетостта на къмпинга в деня на вашето пристигане. В случай, че това не може да стане, тогава превозното средство остава да изчака на паркинга до къмпинг зоната.
6. Напускането на къмпинга става до 12:00 часа, в деня на вашето заминаване. Премиум къмпинг терените се освобождават до 14:00 часа. Престой след определения час е възможен само след предварително съгласуване с рецепцияи срещу допълнително заплащане. При удължаване на престоя в къмпинга след определените часове за напускане се таксуват 50% от стойността на нощувката, съгласно актуалния ценоразпис. При напускане на къмпинга след 18:00 ч. се заплаща пълна такса за нощувка.
7. Ако след крайния срок за престой, къмпинг парцелът е зает и не успеем да се свържем с регистрираното лице за период от 24 часа това се приема за нарушение на правилника и заплаха за сигурността на къмпинга. В този случай запазваме правото си да изведем караваната, кемпера или палатката извън границите на къмпинга. 7 Lakes Camping не носи отговорност за евентуални щети, причинини по време на преместването.

II. ПРЕСТОЙ

1. Посещение от 3+ каравани, кемпери или палатки се счита за групово. В този случай е необходима резервация. 7 Lakes Camping има право да откаже достъп на групи, дошли без предварителна резервация.
2. Изисква се всички малолетни и непълнолетни лица (под 18 години) да бъдат придружавани от родител или настойник по време на целия престой в 7 Lakes Camping. Екипът на къмпинга не носи отговорностза действията, живота и здравето на гости си.
3. Престоят в къмпинга без валидна регистрация е в разрез с правилника. За присъединяване на други лица към дадена резервация е необходимо съгласуване с рецепция и извършване на регистрация. Отговорност носи лицето регистрирано на съответния къмпинг терен, на който е установено нарушението, а това може да бъде повод за преждевременно прекратяване на престоя.
4. Всякакви слънцезащитни пособия и/или къмпинг оборудване трябва да бъдат разположени на отстояние от минимум 0,5 м от границите на вашия терен. Не се позволява разпростирането им в терен различен от този, за който сте заплатили.
5. Абсолютно е забранено паркирането на превозни средства върху зелените зони и на места различни от указаните за паркиране.
6. Наетият от вас терен е предназначен за настаняване с един кемпер, каравана или палатка. Разполагането на допълнителна палатка в границитена един къмпинг парцел е позволено, само ако общия брой гости не надхвърля 6 души и срещу съответното заплащане.

III. ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ

Вашите четириноги приятели са добре дошли на къмпинг терените при определени условия:
1. Като собственик на домашен любимец трябва да притежавате здравен паспорт, от който да е видно, че домашният ви любимец е напълно здрав и са му поставени всички ваксини, изискани по закон;
2. Кучетата трябва да бъдат на повод по всяко време, да бъдат придружавани от стопанина си и да не смущават спокойствието на останалите гости на къмпинга;
3. Собствениците носят пълна отговорност за домашните си любимци, както и да почистват след тях;
домашни любимци не се допускат до общите помещения като: санитарни сгради, кухня, магазин, рецепция, споделено работно пространство и др.;
4. Нарушаването на тези правила е основание за анулиране на резервация или престой и налагане на парична санкция в размер на 50 лв
5. Допускаме до едно куче безплатно,  допълнителен домашен любимец се таксува според актуалния ценоразпис.

IV. ЗАБРАНА ЗА ШУМНИ ПРОЯВИ И НЕЛЕГАЛНИ ДЕЙНОСТИ

1. 7 Lakes Camping е семеен ваканционен комплекс. Гостите ни ценят спокойствието и тишината в близост до природата. Отдаваме голямо значение на правото всеки посетител да се наслаждава на пълноценна ваканция, затова обръщаме внимание, че не сме парти къмпинг.
2. Използването на всякакъв вид озвучителни системи и музикални инструменти е забранено. Лица, които не се съобразяват със своите съседи и незачитат правилата на къмпинга ще бъдат предупреждавани. При нужда от втора забележка престоят им в къмпинга ще бъде преждевременно прекратен.
3. Часовете между 14:00-16:00 и 23:00 - 08:00 са определени за почивка и всякакъв шум трябва да бъде ограничен до минимум. През останалото време шумът, който генерирате не трябва да смущава другите посетители на комплекса. Всички се забавляваме по различни начини– не налагайте вашия стил на веселие на останалите!
4 Използването на наркотици и извършването на каквито и да е други дейности забранени по закон не се толерират! Всяко лице, нарушаващо правилото ще бъде помолено да напусне къмпинга, а при необходимост ще бъдат информирани органите на реда.

V. БЕЗОПАСНОСТ И ЛИЧНА ОТГОВОРНОСТ

1. Използването на пиротехника и китайски фенери на територията на 7 Lakes Camping е забранено.
2. Отговорност на гостите е да се уверят,че техните контакти, кабели, ел.инсталация и уреди са изрядни. Всякакъв контакт със захранващото табло на къмпинга е забранен – при нужда от съдействие, моля, свържете се с персонала. Мрежата не е подходяща за нагревателни уреди-котлони, скари, сешоари и т.н. Къмпингуващите са длъжни да изключват електрическите уреди, които не използват. Напомняме, че ще ви бъде потърсена отговорност при евентуално причиняване на пожар или увреждане собствеността на къмпинга.
3. Временните трасета за подаване на ток и вода - кабели, маркучи и т.н. не трябва да преминават през други парцели. Това става само в границите на наетия терен с оглед безопасносттаи удобството на останалите къмпингуващи. При констатиране на нередности, нарушителите ще бъдат изключваниот мрежата.
4. Паленето на огън се допуска само в създаденото за целта огнище. Използването на барбекюта, скари на дървени въглища и уреди на газ се допуска при стриктно спазване на правилата за безопасност:
- използвайте барбекюта с крачета, така че огънят да се поддържа далечот земята;
- всички огньове трябва да бъдат угасени след употреба –местата за къмпинг имат изградени кранове за вода;
- не оставяйте барбекюта и тлеещ огън без надзор;
- не изхвърляйте горещи въглени в пластмасовите кофи за отпадъци!
Гостите носят пълна отговорност, ако възникне пожар породен от небрежност или умишлено действие.
5. Поддържайте всички общи помещения чисти и с мисъл за другите! Гостите са длъжни при напускане да оставят къмпинг терена във вид, в който са го намерили. Изхвърлянето на фасове и други отпадъци пo земята е забранено – за целта навсякъде има поставени кошчета за боклук.
6. Създадени са определени места за почистване на химически тоалетни и изхвърлянето на мръсни води. Строго забранено е изпразването на съдържанието им на други места!
7. Миенето на автомобили, каравани или кемпери не се допуска на територията на къмпинга.
8. Ограничението на скоростта в къмпинга е 10 км/ч. На територията на комплекса е забранено използването на клаксон и създаването на друг шум от моторни превозни средства. Шофиране в къмпинга се допуска само при пристигане и заминаване.
9. Съветваме ви да не оставяте личните си вещи без надзор. Къмпингът е денонощно охраняем, но ние не носим отговорност за забравени или откраднати вещи, непредадени за съхранение!
10. Всички щети нанесени от гостите или установени липсващи предмети от инвентара на къмпинга се заплащат според актуалната им пазарна цена.
11. В случай на организирани събития, когато е необходимо внасянето на допълнителни материали, временни конструкции и съоръжения, организаторите са длъжни да гарантират сигурността при използването им.
12. Забранено е сеченето или увреждането на дървесни и други растителни видове на територията на къмпинга.
13. Поради мерки за безопасност,моля, не поставяйте въжета за дрехи на територията на къмпинга.

VI. ДРУГИ

1. 7 Lakes Camping предлага на своите посетители безжична интернет връзка (wi-fi), но поради фактори извън нашия контрол не гарантираме подържането на определена скорост или непрекъснат достъп до услугата.
2. Tокът и водата в къмпинга могат да бъдат временно или постоянно спрeни при аварии. Не носим отговорност и не възстановяваме суми за нощувки поради прекъсване на електрозахранването или водоснабдяването по независещи от нас причини. Същото е в сила за повреди, причинени от екстремни събития – метеорологични явления, пожари, природни бедствия, терористични атаки и други подобни.
3. Ръководството на 7 Lakes Camping си запазва правото да променя цените на предлаганите услуги във всеки един момент, както и условията за ползването им.
4. За всякакви забелязани нередности, гостите могат да уведомят управителя на къмпинга на имейл - office@7lakescamping.com, по телефонили да ги адресират до служителите на рецепция. Посетителите могат да впишат своите забележки и препоръки в книгата за похвали и оплаквания, намираща се на рецепция. При изрично желание от страна на госта – подател на жалба към ръководството на къмпинга, отговорът по нея може да бъде адресиран до посочена от жалбоподателя електронна поща.

За нас

Сгушен в подножието
на величествената Рила,
7 Lakes Camping е перфектното
кътче за отдих за цялото семейство.

Локация

Ул.Серафим Йорданов 1,
Сапарева баня, 2650,
(до комплекс "Плажъ")

Контакти

info@7lakescamping.com
+359 879 12 63 30
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram